37 студенти

Видео курс "Силата на рода"Видео курс “Силата на рода”

Върху съдбата на човека влияе неговият Род 126 предци. Около 200 години те са живяли, обичали, получавали позитивен и негативен опит, преди на този свят да дойдете вие. Всичко каквото се е случило с един Род, се предава по наследство. Приблизително 80% от живота ние изживяваме сценариите на нашия Род и само 20% със своите постъпки и действия формираме бъдещето. 80% от жизнената енергия ние хабим да поддържаме родовите сценарии и само 20% за това, което иска душата ни. Обаче за да се следва волята на душата, за да се разбере какво е истинското ни предназначение, необходимо да се освободи 100% от енергията и да се пуснат родовите сценарии.
В това прекрасно обучение ще научиш много за това как да взимаш ресурс от своя род и да разгърнеш пълния си потенциал във всички сфери на твоя живот.
Достъпът до материалите в курса е до 60 дни от датата на закупуването му

 

Лектор/Ментор

299.00 лв