За нас

Академия Щастлив живот

 

Академията има своя мисия да подкрепя своите клиенти да развиват своя потенциал, личностно развитие, самочувствие, кариера, щастливи отношения и самореализация в различни сфери.
Академията извършва консултации и обучения за мъже и жени, които се намират в различни жизнени ситуации, не могат да намерят партньор, не могат да намерят мисията в живота си и да се реализират професионално. Академията работи за създаване, изграждане и устойчиво развитие на навици и умения за
справяне с ежедневните проблеми и ситуации в личен и професионален аспект.
Академия Щастлив живот провежда лекции и обучения с цел създаване на трайни навици за устойчиво взаимодействие със социалната среда, духовното усъвършенсвате и практически насоки за индивидуално развитие в личен и професионален план.
Близките планове са за провеждане на лекции, обучения и консултации за мъже и жени в целевата група над 16 години по темите – личностно развитие, самочувствие, кариера, щастливи отношения и самореализация. Предстои и провеждане на обучение за треньори личностно развитие.Международни сертификати