13 студенти
Видео урок 'Правилна сепарация с родителите'Отношенията  с нашите родители определят целия ни живот – отношението ни към себе си, тялото ни, парите, кариера, социума, връзки, партньорства, деца, творчество
  • Отношенията с бащата  определят персоналния успех в обществото, дали съответната личност ще среща затруднения, как ще бъде възприемана от околните, до какви позиции ще успее да достигне, какво място ще има в социалните контакти…
  • Отношенията с майката определят благоденствието в личните връзки,  собственото семейство, отношенията със собствените деца, творчеството…

На този видео урок ще се научим как правилно да се сепарираме с родителите и да определим отношение към различните аспекти в нашия живот.

Лектор/Ментор

49.00 лв