19 студенти

НЛП “Практик” е второ ниво обучение след НЛП “Експрес”.

Авторско обучение на г-жа Стояна Нацева по най-съвременните методики.

Курсът НЛП е посветен на специфични техники от НЛП, с които всеки човек може да промени в живота си в посока на ресурсно бъдеще само за няколко седмици.
Техниките представени в този курс са създадени от изключително успешни американски учени (психолози, лингвисти и изследователи на възможностите на човешкия мозък) Стив Андерсън, Ричард Бендлер, Джон Гриндер, Робърт Дилтс, като всички те са представени в авторския курс на Стояна Нацева с подробни коментари и обяснения, чрез които резултата от техниките да е максимално добър.
В този курс ще научим:
-основни техники за работа с различни части на своята личност;
-работа с негативни навици;
-техники за вътрешни конфликти, съмнения и противоречия;
– технологии за прилагане на необходимите ресурси за всички житейски ситуации на     настоящето, миналото и бъдещето;
-справяне със самосаботажа, тревожността и демотивацията;
-начини за ресурсно взаимодействие с всяка част от личността;
-системни подходи за използване на полезни концепции;
Така по лесен, структуриран и разбираем начин на поднасяне на материала ще ви помогне не само да се възприемете и утвърдите като създател на вашия прекрасен живот.
Техниките, които ще учим по време на обучението ще ви помогнат още за:
-усмиряване на вътрешните противоречия и конфликти;
-трудности със самомотивацията;
-как да управлявате промените в живота си;
-как да се отървете от лошите навици;
-променяне на поведението ви, което пречи;
-създаване на системен подход при решаването на различни проблеми;
-получаване на ресурси от всички части на вашата личност;
-изграждане на нови, здравословни навици;
-трансформиране на ограничаващите вярвания
Позволете си да научите великолепни технологии и инструменти за проектиране на живота си.
Научете се как да укрепвате личната си сила и да събирате всичките си видими и невидими ресурси, така че да можете да живеете живота, който желаете и който заслужавате, и можете да живеете.

Начало на обучението 10.05 /май/ 2021

Курсовете и обученията, които провеждаме в Академия Щастлив Живот ЕООД са изцяло по авторски методики, съобразени с най-актуалните световни тенденции.За всички завършили успешно курсовете, издаваме серфикат, свидетелстващ за преминаване на курса и изпълние на практическите задачи към него.

Академия Щастлив Живот ЕООД не е сертифициращ орган.

Лектор/Ментор

1,000.00 лв 880.00 лв

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *